am 08.30 LCC [A] Edmonton Impact vs Mid America Rebelspm 01.30 LCC [A] Team Sweden vs Edmonton Impactpm 07.00 LCC [A] Edmonton Impact vs Kawartha Blazerspm 08.45 HARV [A] Cruisers All Blacks vs Edmonton Impact